Sopimusehdot

1. Kaikki asiakkuudet ovat irtisanottavissa kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti Kuntoklubin laskutus@fit24.fi sähköpostiosoitteeseen tai henkilökohtaisesti Kuntoklubin henkilökunnalle vastaanoton aukioloaikoina.

2. Ryhmäliikuntapalvelut ja uimahallipalvelut ovat käytössä vain KokoPaketti-asiakkuudella.

3. Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden (yli 1 kuukautta), raskauden, armeijan tai työttömyyden johdosta voidaan asiakkuus keskeyttää määräajaksi. Keskeytys astuu voimaan, kun Kuntoklubi on kirjallisesti hyväksynyt keskeytyksen. Asiakkaan tulee ilmoittaa keskeytys tarpeesta aina kirjallisesti laskutus@fit24.fi sähköpostiosoitteeseen tai henkilökohtaisesti Kuntoklubin henkilökunnalle vastaanoton aukioloaikoina.

4. Mahdolliset hinnan muutokset ilmoitetaan asiakkaille vähintään 2 kuukautta ennen uuden hinnaston voimaan saattamista.

5. Kuntoklubi on velvollinen ilmoittamaan asiakkaille arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaiden maksuihin.

6. Avainkortti on henkilökohtainen. Avainkortti on oltava aina mukana tultaessa klubille. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava Kuntoklubin henkilökunnalle. Mikäli avainkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu klubille, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja asiakkaalta peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kolmella. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus irtisanoa Kuntoklubin puolesta välittömästi. a. Mikäli asiakas luovuttaa avainkorttinsa tahallisesti sellaiselle henkilölle, jolla ei ole voimassa olevaa Kuntoklubin avainkorttia ja kyseinen henkilö käyttää luvattomasti Kuntoklubin palveluita, seuraa tästä asiakkaalle 500 € (viisisataa euroa) sakko. Tässä tapauksessa Kuntoklubilla on myös mahdollista irtisanoa asiakkuus välittömästi. b. Mikäli asiakas päästää tahallisesti Kuntoklubin tiloihin sellaisen henkilön, jolla ei ole voimassa olevaa Kuntoklubin avainkorttia ja kyseinen henkilö käyttää luvattomasti Kuntoklubin palveluita, seuraa tästä asiakkaalle 500 € (viisisataa euroa) sakko. Tässä tapauksessa Kuntoklubilla on myös mahdollista irtisanoa asiakkuus välittömästi.

7. Maksujen viivästyessä on Kuntoklubilla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas kohtuulliset perimiskulut. Mikäli asiakas huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan asiakkuus irtisanoa Kuntoklubin toimesta välittömästi asiakkaalle kirjallisesti ilmoittamalla.

8. Yrityssopimus tapauksissa sopijaosapuolet ovat Kuntoklubi ja asiakas yksityishenkilönä. Yritys korvaa asiakkaan harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli asiakas eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikasta tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on asiakas vastuussa maksusuorituksista.

9. Ennakkoilmoituksena E-laskusta/suoramaksusta toimii tämä asiakassopimus, johon on merkitty kausittaisen veloituksen euromäärä ja erääntymispäivä. Asiakas voi pyytää klubilta vuosittain listan, johon on merkitty koko kalenterivuoden veloituspäivät.

Kuntoklubin säännöt:

1. Asiakkailta odotetaan Kuntoklubilla ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja. Muiden harjoittelijoiden häiritseminen on kiellettyä. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu klubilla on hyvien tapojen vastaista. Mikäli asiakas rikkoo tämän kohdan sääntöjä tai käyttäytyy muutoin klubin hengen vastaisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus irtisanoa Kuntoklubin toimesta välittömästi asiakkaalle kirjallisesti ilmoittamalla.

2. Kuntoklubia käytetään myös esittelytilana yritystilaisuuksissa tai mahdollisesti mainoskuvauksissa, jolloin klubi voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan ilmoitustaululla hyvissä ajoin. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä asiakas näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.

3. Asiakas on vastuussa siitä, että Kuntoklubin tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa asiakkaan on varmistettava asia lääkäriltään. Klubi sitoutuu tarjoamaan asiakkaille laitteiden käyttöön tarpeellisen ohjauksen ja opastuksen, sekä pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla.

4. Klubilla on tallentava videovalvonta. Säilytämme nauhoja vähintään 2 viikkoa.

5. Valokuvaaminen on Kuntoklubilla kielletty ilman henkilökunnan lupaa.

6. Asiakkaan on harjoitellessaan käytettävä puhtaita sisäjalkineita. Ulkojalkineiden käyttö on Kuntoklubilla kielletty.

7. Kuntoklubi tarjoaa lukittavat säilytyslokerot harjoittelun aikaiseen käyttöön. Asiakas käyttää kyseisiä lokeroita tavaroiden säilytykseen. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä, eikä Kuntoklubi vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai -kaappeihin yön yli ei ole sallittua.

8. Tupakointi ei ole sallittua missään Kuntoklubin tiloista. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen klubin alueelle tai aktiviteetteihin on kielletty.

9. Lasten (alle 16 v.) tuominen klubin liikuntatiloihin on kielletty ilman erillistä kirjallista lupaa.

10. Yhteystietojen muutokset tulee ilmoittaa heti klubin henkilökunnalle kirjallisesti.

11. Asiakas on oikeutettu osallistumaan kaikkiin ilmaisiin ja maksullisiin klubin tapahtumiin. 12. Mikäli Kuntoklubin siisteydestä, palveluista tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi Kuntoklubin johdolle.

13. Kuntoklubilla on yrittäjän vastuuvakuutus. Kuntoklubin vakuutukset eivät kata klubin tapahtumia, jotka toteutetaan klubin ulkopuolella.

14. Jokainen asiakas vastaa omasta vakuutusturvastaan (esimerkiksi henkilökohtainen tapaturmavakuutus).

15. Kuntoklubin omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingonkorvauksen lisäksi voidaan asiakkuus irtisanoa Kuntoklubin toimesta välittömästi asiakkaalle kirjallisesti ilmoittamalla.

16. Asiakas sitoutuu leimaamaan avainkorttinsa aina klubille tullessaan ulkopuolella olevaa kortinlukijaan.

17. Kuntoklubilla on toisinaan siivous- /remontointi aikoja. Silloin aukiolo/harjoitteluaika voi poiketa normaalista. Näistä ajoista tiedotetaan klubin ilmoitustaululla. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä asiakas ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä

18. Kuntoklubi varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaille vähintään 2 kuukautta ennen muutosta.

Powered by DL Prime Sports Edition (www.dlsoftware.fi)